S. van der Veen, arts.

Praktijk voor Dry needling / Wet needling (Triggerpoint injecties), Shockwave therapie, High Intensity Laser Therapy en Medische acupunctuur. 

 

Tarieven per consult:  

Gecombineerde pijnbehandeling

 75,00                                             

Medische acupunctuur behandeling

 75,00


Verzenden recepten

€  8,50


Wanneer u een aanvullende verzekering heeft, worden de kosten van bovengenoemde consulten (gedeeltelijk) vergoed. Raadpleeg voor meer informatie over de vergoeding uw poliswaarden of kijk hier op overzicht vergoedingen zorgverzekeraars.Klachten regeling:

Tijdens een behandeling kunnen misverstanden ontstaan. Het kan vóórkomen dat u zich om een of andere reden niet correct behandeld voelt.

Indien u een klacht heeft over mij, kunt u dit dan gerust met mij bespreken. Als u uw klacht met mij bespreekt, is het goed mogelijk dat ik samen met u een oplossing vinden.

Indien wij er samen niet uitkomen, kunt u gebruik maken van de klachtenregeling zoals die door de Nederlandse Artsen Acupunctuur Vereniging (NAAV) voor haar leden is georganiseerd. Deze klachtenregeling is conform de Wet kwaliteit, klachten en geschillen gezondheidszorg (Wkkgz).