S. van der Veen, arts.

Praktijk voor Dry needling / Wet needling (Triggerpoint injecties), Shockwave therapie, High Intensity Laser Therapy en Medische Acupunctuur. 

Wat is Microstroomtherapie (PENS en APS Therapie)?


Wat is PENS?

Inleiding:

Percutane elektrische zenuwstimulatie (PENS) is een behandelmethode die wordt toegepast bij chronische pijn. Deze methode betekent een aanzienlijke vooruitgang bij de bestrijding van pijn. Percutane elektrische zenuwstimulatie is een behandelmethode ter verlichting van chronische pijn. Voorbeelden hiervan zijn chronische pijn in de onderrug, aangezichtspijn, gewrichtspijn, pijn na gordelroos (herpes zoster), pijn als gevolg van neurologische problemen, enz.


   

Werking van percutane elektrische zenuwstimulatie:

Bij percutane elektrische zenuwstimulatie worden de zenuwen gestimuleerd, om zo veranderingen aan te brengen in de elektrische pijnsignalen die ze uitzenden, met als gevolg dat de pijn wordt verlicht. Bij deze behandeling worden naaldelektroden tot op een diepte van één à drie centimeter (of meer) in de huid en spieren van het pijnlijke lichaamsdeel ingebracht. Ze moeten zich dicht bij het uiteinde van de zenuwen bevinden. Gedurende 20 minuten wordt een afgemeten hoeveelheid elektrische stroom door de elektroden geleid. Aangezien de naalden door de huid heen worden ingebracht, worden de uiteinden van de zenuwen in de zachte weefsels en de spieren op deze manier rechtstreeks van elektrische prikkels voorzien.

 

Resultaten en voordelen van percutane elektrische zenuwstimulatie:

Het is gebleken dat percutane elektrische zenuwstimulatie verlichting kan brengen bij mensen die langdurig aan pijn lijden. Waarschijnlijk worden de normale pijnsignalen verstoord, zodat deze de hersenen niet bereiken.

     


Wat is APS Therapie?

APS therapie is een vorm van pijnbestrijding met behulp van microstroomtherapie. Nu zijn er verschillende vormen van microstroomtherapie, die allemaal met verschillende stroomvormen werken. Maar bij de APS therapie wordt gewerkt met een speciale microstroom, welke pijnklachten effectief kunnen verlichten.


 

APS therapie is in 1991 uitgevonden door Ger van Lubbe. Lubbe las in een medisch tijdschrift wat het belang en de functie was van de lichaamseigen actiepotentiaal. Een actiepotentiaal is een elektrische signaal (een speciale microstroompje) in het lichaam dat zorgt voor de aansturing van vele lichaamsprocessen en functies (waaronder de aanmaak van lichaamseigen pijnstillers). Ook het signaal dat via een zenuwvezel voorgeleid wordt, is een actiepotentiaal. Alle zenuwcellen communiceren met elkaar via dit actiepotentiaal. Alle lichaamsfuncties en bewegingen worden via dit actiepotentiaal, die langs het zenuwstelsel verloopt, gereguleerd en beïnvloed. Lubbe, die toen nog elektrotechnicus was, ontwierp een apparaat die deze actiepotentiaal nabootste.

 

Een actiepotentiaal is dus een speciaal elektrische stroompje. Dit elektrisch stroompje geleidt zich voort langs de zenuw om uiteindelijk een boodschap door te geven aan andere zenuwcellen. Het APS apparaat bootst de actiepotentialen na in dezelfde vorm en frequentie als de natuurlijke actiepotentialen in de menselijke zenuwcellen. Hierdoor worden zenuwcellen geactiveerd en het bleek dat de aanmaak van endorfine’s (natuurlijke pijnstillers die het lichaam zelf kan maken) op gang gebracht werd. Daarnaast wordt de ATP-productie verhoogd. ATP staat voor adenosine-tri-phosfaat. Deze stof zorgt voor de energietransport door het lichaam. Deze energiestof is noodzakelijk voor een goede werking van alle cellen in het lichaam. Tevens wordt de doorbloeding verbeterd. Door deze werkingen van de APS therapie wordt het herstel van weefsels bevorderd, pijnen verlicht en ontstekingsreacties afgeremd.

   

Dus voor al onze dagelijkse processen in ons lichaam, hebben we een commandosignaal (in de vorm van een actiepotentiaal) nodig om deze processen te stimuleren en te reguleren.  Er zijn verschillende oorzaken aan te wijzen die de sterkte van deze actiepotentiaal negatief kunnen beïnvloeden. Een belangrijke reden is bijvoorbeeld  het ouder worden. Het is aangetoond dat mensen met een leeftijd boven de 40 een aanzienlijk verzwakt actiepotentiaal signaal hebben. Veel mensen zullen ook herkennen dat ze op jongere leeftijd veel gemakkelijker over klachten en blessures heen stapten.

 

APS staat voor Actie Potentiaal Simulatie. De actiepotentiaal is dus een minimaal elektrisch stroompje dat een belangrijke signaalfunctie heeft in het lichaam. Het is een lichaamseigen stroom, die via de zenuwcellen prikkels van het lichaam doorgeeft aan de hersenen en ook weer de commando’s van de hersenen terug naar het lichaam. Het APS apparaat bootst deze natuurlijke stroom na middels een minimaal elektrisch stroompje. Dat zorgt ervoor dat op de te behandelen plekken natuurlijke stoffen vrijkomen die pijnstillend en veelal genezend werken; de energie van cellen wordt verhoogd en ontstekingsreacties worden verminderd. Hierdoor zakken pijnklachten af en voelt de persoon zich energieker.

 

Een behandeling gebeurt door middel van het plakken van elektroden op het lichaam. De elektroden worden aangebracht, zodanig dat het te behandelen gebied zich tussen de zwarte en rode elektroden bevindt. Er gaat dan een microstroom in de vorm van de actiepotentiaal lopen van het ene elektroden paar naar het andere. Een behandeling met APS is een prettige, niet pijnlijke behandeling. Patiënten ervaren hooguit een aangename tinteling. In de praktijk zal meestal onder dit niveau behandeld worden en zal de patiënt niets voelen van de behandeling.  Een behandeling kan bestaan uit verschillende behandelpatronen en duurt maximaal 32 minuten. De maximale tijdsduur van behandeling heeft te maken met het vrijmaken van afvalstoffen. APS maakt op de behandelde plaats afvalstoffen vrij en deze zullen afgevoerd moeten worden. Deze afvalstoffen verlaten ons lichaam door voornamelijk de urine. Het drinken van voldoende water is dan ook van groot belang. Als richtlijn wordt 1,5 liter per dag voorgeschreven. Door onderzoek aangetoonde effecten van APS:

- Verlichting van de pijn.

- Vermindering van ontstekingen.

- Bevordering van de energie.

- Verbetering van de kwaliteit van het slapen.

- Toename van de beweeglijkheid van spieren en gewrichten.

- Toegenomen plaatselijke bloedcirculatie.

- Verbetering van de communicatie tussen de cellen.

- Verhoging energie.

- Versnelde wondgenezing en regeneratie van cellen en botten.

           

In de "Gecombineerde pijnbehandeling" wordt de Dry needling / Wet needling (Triggerpoint injecties) gecombineerd met High Intensity Laser Therapy, Shockwave therapie en Medische Acupunctuur om het uiteindelijke resultaat zo groot mogelijk te maken.


S. van der Veen, arts - Gravenmaat 17 - 9302 GA Roden

Tel: 0505014666

E-mail: drsvanderveen@home.nl