S. van der Veen, arts.

Praktijk voor Dry needling / Wet needling (Triggerpoint injecties), Shockwave therapie, High Intensity Laser Therapy en Medische acupunctuur. 

Wat is de Gecombineerde pijnbehandeling?

In mijn praktijk worden pijnklachten behandeld met de Gecombineerde pijnbehandeling. Deze Gecombineerde pijnbehandeling bestaat uit: Dry needling / Wet needling (Triggerpoint injecties), Shockwave therapie, High Intensity Laser Therapy en Medische acupunctuur, eventueel aangevuld met enkele specifieke orthomoleculaire geneesmiddelen tegen pijn.

  

Waarom deze Gecombineerde pijnbehandeling?

Van al de genoemde therapieën is bij onderzoek een positief effect gevonden bij diverse pijnklachten. Om nu het aantal patiënten die positief reageren op de genoemde therapieën zo groot mogelijk te maken, is het idee ontstaan om deze therapieën te combineren.

Al de genoemde therapievormen hebben gemeenschappelijke kenmerken. Zo kunt u lezen bij de bespreking van de verschillende therapievormen op deze website, dat zowel Medische acupunctuur, de High Intensity Laser Therapy, de Shockwave therapie en de Microstroom therapie (PENS therapie) als werking hebben dat de energie van cellen toeneemt (in de vorm van een verhoogde ATP aanmaak), de productie van lichaamseigen pijnstillende stoffen (de endorfine‘s) toeneemt, de doorbloeding van het behandelde gebied toeneemt, de ontstekingsverschijnselen afgeremd worden zodat herstelmechanismen gestimuleerd worden en waardoor myofasciale triggerpoints geïnactiveerd worden en pijnklachten afnemen.

Door deze verschillende therapievormen bij (myofasciale) pijnklachten en triggerpoints te combineren, zullen deze therapievormen elkaar versterken en het succes op vermindering of doen verdwijnen van pijnklachten doen toenemen.

  

Hoe gaat nu deze Gecombineerde pijnbehandeling in zijn werk?

In de praktijk blijkt dat er vaak 5 behandeling nodig zijn om uw pijnklachten te verbeteren. Gedurende de eerste 3 weken krijgt u één keer per week een behandeling. Daarna volgen nog 2 behandelingen één keer in de twee weken. In totaal krijgt u dus gedurende 7 weken 5  behandelingen.

Na deze 5 behandelingen moet er een duidelijke verbetering van de pijnklachten zijn, anders heeft verdere behandeling geen zin. Wanneer de pijnklachten verbeterd zijn kan of de behandeling gestopt worden of de behandeling wordt voortgezet met een tussenpoos van 4 tot 6 weken.


Deze Gecombineerde pijnbehandeling houdt in:

Dry needling is een behandeling, welke zich kenmerkt door het inbrengen van een acupunctuurnaald op specifieke plaatsen ter hoogte van een triggerpoint of spierknoop, met als doel het inactiveren van triggerpoints en daardoor het verlichten van de pijn die de triggerpoints veroorzaken.


Lees verder over Dry needling en Wet needling (Triggerpoint injecties):

 


Shockwave therapie is een behandelingsmethode waarbij gebruik wordt gemaakt van schokgolven om de pijn bij triggerpoints te verminderen, om de doorbloeding te verbeteren en om ontstekingsverschijnselen tegen te gaan. Shockwave Therapie kan na 3-5 behandelingen een duidelijke verbetering geven bij tal van pijnklachten.

Shockwave therapie zorgt voor een verbeterde doorbloeding en verhoogt het metabolisme van weefsels. Het herstelproces van pezen, slijmbeurzen en spieren wordt gestimuleerd.


Lees verder over de Shockwave therapie:


 

High Intensity Laser Therapy is een behandelingsmethode waarbij weefsels behandeld worden met laserlicht. High Intensity Laser Therapy wordt aangewend om de genezing te versnellen, de kwaliteit en elasticiteit van het herstellende weefsel te verbeteren, ontstekingsreacties te verminderen en pijn te bestrijden. Daarnaast bevordert het laserlicht de doorbloeding in de weefsels. Dankzij deze eigenschappen heeft High Intensity Laser Therapy een gunstige uitwerking op vele pijnklachten.


Lees verder over de High Intensity Laser Therapy:

 

 

Om de directe pijn te verminderen, kan men de Ooracupunctuur toepassen en een aantal verblijfnaaldjes in het oor inbrengen. Dit kan allerlei pijnklachten verlichten.


Lees verder over ooracupunctuur:
Ook met de microstroom therapie is aangetoond dat triggerpoints hiermee geïnactiveerd kunnen worden.


Lees verder over Microstroom therapie:


In de "Gecombineerde pijnbehandeling" wordt de Dry needling / Wet needling  gecombineerd met High Intensity Laser Therapie, Shockwave therapie, Medische acupunctuur en Microstroomtherapie om het uiteindelijke resultaat zo groot mogelijk te maken.


S. van der Veen, arts - Gravenmaat 17 - 9302 GA Roden

Tel: 0505014666

E-mail: drsvanderveen@home.nl