S. van der Veen, arts.

Praktijk voor Dry needling / Wet needling (Triggerpoint injecties), Shockwave therapie, High Intensity Laser Therapy en Medische acupunctuur. 

Specifieke orthomoleculaire middelen tegen pijn.

 Bij chronische pijnklachten komen een aantal specifieke orthomoleculaire middelen  in aanmerking:

- Palmitoylethanolamide.

- CBD-olie.

- Alfa-liponzuur.

- Curcuma longa.

- MSM.

- Boswellia serrata.

- Vitamine D3.  

- Magnesium. 

     

Bij veel aandoeningen spelen pijn en ontstekingsreacties een grote rol. Niet alleen bij aandoeningen van spieren en gewrichten (bv. reumatoïde artritis), maar ook bij degeneratieve aandoeningen van het zenuwstelsel (bv. polyneuropathie en MS) en andere orgaanstelsels (bv. bij aandoeningen van hart en longen). Verlichting van de pijn en remming van de ontstekingsreacties zijn van groot belang om de klachten te verminderen en mogelijk het verloop van de ziekte te verbeteren.  

   

1.       Palmitoylethanolamide.

Bij een verwonding of ontsteking komen ontstekingsstofjes vrij. Deze ontstekingsstofjes hebben in principe een goed doel. Ze moeten binnengedrongen bacteriën bij een verwonding opruimen, ze verhogen de doorbloeding om afweercellen aan te trekken die ook bacteriën opruimen e.d. Ze dragen dus bij aan het herstel van een verwonding of ontsteking. Deze ontstekingsstofjes worden aangemaakt door o.a. mestcellen die door het gehele lichaam in het bindweefsel zitten. 


De mestcellen zijn dus nuttige cellen om verwondingen of beschadigingen in het lichaam te helpen genezen. Maar soms schiet deze verdediging zijn doel voorbij en de mestcel gaat deze ontstekingsstofjes aanmaken zonder dat daar een duidelijke reden voor is. Dat vindt vaak plaats bij chronische ontstekingen, maar ook bij chronische pijnklachten. 


Palmitoylethanolamide is een bijzondere stof die in ons lichaam wordt gemaakt als er ontstekingen uit de hand dreigen te lopen. Palmitoylethanolamide is het natuurlijk antwoord van het lichaam om die reactie weer in balans te brengen door de mestcellen af te remmen om deze ontstekingsstofjes aan te maken. 


 

2. CBD-olie:

 

Allereerst: wat is CBD? CBD is de afkorting van Cannabidiol: één van de 80 bekende zogenaamde cannabinoiden die voorkomen in de hennepplant. Deze stof komt voor in de hennepplant en is een niet psychoactieve stof. Dat betekent dat je van CBD-olie niet stoned of high wordt. Dit in tegenstelling tot de stof THC (tetrahydrocannabinol), die wel psychoactief is en in de wietplant voorkomt. CBD-olie wordt gemaakt van hennepplanten die geen THC bevatten, terwijl de medicinale wietolie gemaakt wordt van hennepplanten die wel THC bevatten. THC is in veel landen verboden en medicinale wietolie (wat dus wel THC bevat) is in Nederland alleen op recept verkrijgbaar. 

Daar en tegen wordt CBD-olie steeds vaker gebruikt vanwege de positieve werking op de gezondheid. CBD olie werkt met name bij chronische pijnklachten, slaapstoornissen en psychische klachten.

CBD-olie wordt dus gemaakt van de hennepplant, die in de industrie gebruikt om er vezels en hennepzaad olie van te maken. Deze hennepplant bevat dus niet de verboden stof THC. CBD-olie werkt dus niet verslavend, je wordt er niet high of stoned van en het heeft geen bijwerkingen. De genoemde werkzame stoffen van CBD-olie vind je in de hennepplant terug in kleine harsbolletjes op de bladeren en bloemen van de plant. Via bepaalde extractie methoden worden de werkzame bestanddelen eruit gehaald en wat overblijft is een soort pasta, welke vermengt wordt met olijf-, hennepzaad- of walnootolie waardoor het vloeibaar wordt.

Er bestaan verschillende sterkten CBD-olie: 2,5%, 5%, 10%. De hoeveelheid druppels die u dient in te nemen hangt van deze sterkte af. Meestal begint men met de laagste sterkte van 2,5%.

  


3.       Alfa-liponzuur.  

Alfa-liponzuur is een zwavelhoudend vetzuur, dat van nature voorkomt in het menselijk lichaam. De stof is al sinds de jaren dertig van de vorige eeuw bekend. In 1957 werd de stof voor het eerst geïsoleerd en de naam alfa-liponzuur gegeven.  

Alfa-liponzuur is een belangrijk molecuul, dat zich in elke cel van het menselijk lichaam bevindt. Preciezer gezegd: alfa-liponzuur bevindt zich in de mitochondria van elke cel: de energiefabriekjes waar suikers worden verbrand en omgezet in de energie die het menselijk lichaam nodig heeft. Alfa-liponzuur is essentieel voor de energieproductie in de cel.  

Alfa-liponzuur geniet zijn grootste faam als antioxidant; als stof die vrije radicalen elimineert. Feitelijk is alfa-liponzuur een bijzonder krachtige breedspectrum antioxidant.  

Alfa-liponzuur zou daarom in potentie bescherming moeten bieden aan degeneratieve aandoeningen van het zenuwstelsel.  

Zenuwweefsel bevat een zeer hoog gehalte aan meervoudig onverzadigde vetzuren. Deze vetzuren zijn gevoelig voor oxidatie. Vooral in de hersenen zijn energieverbruik en zuurstofverbruik bijzonder hoog. Als bijproducten worden vele vrije radicalen gevormd, die tot oxidatieve beschadigingen van het hersenweefsel kunnen leiden. Aandoeningen die hieruit voort kunnen komen zijn onder meer de ziekte van Parkinson, de ziekte van Alzheimer, en beroertes. Studies laten zien dat alfa-liponzuur inderdaad de ontwikkeling van deze neurologische aandoeningen kan vertragen.  

Alfa-liponzuur staat ook bekend als ontgifter van zware metalen zoals cadmium, kwik, koper en ijzer. Ophoping van deze zware metalen wordt vaak in verband gebracht met aandoeningen van het zenuwstelsel.  

Er zijn sterke aanwijzingen dat alfa-liponzuur van preventieve en therapeutische waarde zou kunnen zijn bij diabetes, van zowel bij type 1 als type 2.  

Naar schatting 70% van alle diabetici heeft last van beschadigingen van het zogenaamde perifere zenuwstelsel. Dit is het gedeelte van het zenuwstelsel dat prikkels doorgeeft tussen het centrale zenuwstelsel (hersenen en ruggenmerg) en de spieren, klieren en zintuigen van het lichaam.   

De klachten die hieruit voortvloeien, openbaren zich meestal door verminderd gevoel in de ledematen, pijn, motorische problemen en uitvalsverschijnselen. Men spreekt dan van polyneuropathie. Maar ook de zenuwgeleiding naar vitale organen als hart, lever en nieren kan worden verstoord. Alfa-liponzuur kan bij polyneuropathie de pijnklachten verminderen.  

Een complicatie bij diabetes is dat er problemen kunnen optreden met het gezichtsvermogen. De verhoogde bloedsuikerspiegel bij diabetes remt de opname van vitamine C door de lichaamscellen. Hierdoor ontstaat verhoogde oxidatieve schade. In de ooglens openbaart die schade zich onder meer door staar, terwijl ook beschadigingen van het netvlies (retina) kunnen optreden.  

Alfa-liponzuur blijkt door zijn sterke antioxidatieve eigenschappen en het vermogen vitamine C te regenereren, de ontwikkeling van staar te kunnen remmen  

De aanbevolen dosering voor mensen met een ernstige aandoening als diabetes is ongeveer 400-800 mg per dag. Als onderhoudsdosering voor mensen zonder ernstige gezondheidsklachten kan 50-100 mg worden geadviseerd, tenzij anders aanbevolen door arts of therapeut.


4. Curcuma longa.

Curcuma is al een zeer oud geneeskrachtig kruid. het is een veelbelovend kruid bij allerlei aandoeningen die gepaard gaan met pijn en ontstekingen. In het kort komt het erop neer dat curcumine de volgende eigenschappen bezit: antioxidant, ontstekingsremmend, afweer stimulerend, ontgiftend en pijnstillend.

Curcuma wordt het beste door het lichaam opgenomen als je het met zwarte peper combineert. De dosering is 500mg tot 2000 mg per dag. Niet gebruiken bij galwegobstructie, bloedstollingsproblemen en gebruik van bloedverdunners. Niet gebruiken bij zwangerschap en borstvoeding.


    

5.       MSM. 

MSM (methylsulfonylmethaan) is een vorm van organisch gebonden zwavel, dat deel uit maakt van de natuurlijke cyclus van zwavel. Het komt ook in voedsel voor, maar niet in significante hoeveelheden en veel gaat bij het kookproces verloren. Veel mensen blijken dan ook ongemerkt deficiënt te zijn. Naarmate de leeftijd stijgt, gaat de hoeveelheid MSM en zwavel in het lichaam achteruit. De vele lichaamsprocessen waarbij zwavel betrokken is, functioneren dan minder goed, wat op den duur allerlei degeneratieverschijnselen tot gevolg heeft.  

MSM bevat zwavel in een voor het lichaam gemakkelijk bruikbare vorm. Zwavel behoort (met calcium, magnesium, kalium, natrium, fosfor) tot de macromineralen die het lichaam dagelijks in grotere hoeveelheden nodig heeft. Desondanks is het nog één van de meest onderschatte mineralen. Er bestaat bijvoorbeeld nog steeds geen ADH (aanbevolen dagelijkse hoeveelheid) voor zwavel. Zwavel is essentieel voor een groot aantal lichaamsfuncties. Het is een onderdeel van belangrijke aminozuren en vrijwel alle eiwitten. Bijvoorbeeld de synthese van collageen, essentieel voor de structuur van bindweefsel (huid) en kraakbeen, is sterk afhankelijk van voldoende zwavel. Zwavel verzorgt de disulfidebruggen, die voor structuur en elasticiteit zorgen. Bij tekorten worden de weefsels minder flexibel, met als gevolg: verstijving van spieren, vermindering van de stootkussenfunctie van kraakbeen, de vorming van rimpels in de huid en de afname van de elasticiteit van longweefsel, hart- en bloedvaten. Zwavelbruggen zijn ook bepalend voor de doorlaatbaarheid van de celmembraan. Ze zorgen voor een flexibele membraan en een goede werking van de transporteiwitten. Bij een slecht doorlatende membraan kunnen onvoldoende voedingsstoffen de cel in en kunnen afvalstoffen niet goed afgevoerd worden. Ook is zwavel essentieel bij vele ontgiftingsprocessen in het lichaam. Het is onderdeel van cysteïne, het bepalende aminozuur in glutathion.  

Het therapeutische effect van zwavel is al heel lang bekend. Al in de oudheid was het baden in de zwavelrijke hete bronnen, vaak van vulkanische oorsprong, een geliefde methode om van pijnklachten af te komen, vooral van reumatische aard. In veel hedendaagse kuuroorden blijkt het water ook vaak rijk te zijn aan zwavelverbindingen. MSM heeft een zeer laag molecuulgewicht en wordt daarom zeer gemakkelijk via de huid opgenomen.   

Als voedingssupplement is MSM vooral populair geworden als pijnstiller en ondersteunend middel bij aandoeningen van het bewegingsapparaat.

Volgens onderzoekers is MSM de veiligste en meest effectieve pijnstiller bij chronische pijnklachten. MSM heeft niet de nadelen van reguliere pijnstillers; het is veilig en heeft nagenoeg geen bijwerkingen. Bovendien treedt er geen gewenning op waardoor de dosering niet telkens moet worden verhoogd. De meeste mensen die MSM gebruiken melden dat ze zich lichamelijk en geestelijk fitter gaan voelen. Daarnaast nemen chronische pijnklachten af.    

Onderzoekers denken dat de werking van MSM voor een belangrijk deel toe te schrijven is aan farmacologische eigenschappen dat MSM pijn dempend en ontstekingsremmend werkt, anti oxidatieve activiteiten heeft en de weefseldoorbloeding stimuleert.  

Interacties met geneesmiddelen zijn niet bekend. MSM heeft een licht bloed verdunnende werking, waarmee rekening moet worden gehouden als anticoagulantia worden gebruikt. MSM kan uitstekend worden gecombineerd met andere voedingssupplementen of kruiden.


     

6.       Boswellia serrata.  

Boswellia is een vertakkende boom die van oorsprong voorkomt in de heuvelachtige gebieden van India en een voorkeur heeft voor de droge gronden van de heuvels. Boswellia produceert een zoet ruikende hars.  

De hars van de boom boswellia serrata wordt in de Indiase geneeskunde gebruikt voor de behandeling van ziektes die met ontstekingen gepaard gaan. Uit laboratoriumonderzoek blijkt dat boswelliazuren uit dit hars zich binden aan een enzym, 5-lipoxygenase, dat ontstekingsstofjes produceert. Uit dierproeven blijkt tevens dat boswellia een lichte pijnstillende werking heeft en een ontstekingsremmende werking en dat het geen nadelige invloed heeft op de bloedstolling, de maag en de vorming van nieuw kraakbeen en gewrichtsvloeistof. Dit in tegenstelling tot veel ontstekingsremmende medicijnen. Aangetoond is dat boswellia kan helpen bij chronische gewrichtsontstekingen, chronische darmontstekingen en astma.  

Hoewel de werking van Boswellia al eeuwen lang bekend is, wordt er nu ook naar gekeken door de moderne wetenschap. De positieve resultaten die Boswellia heeft bij ontstekingen kunnen de kwaliteit van het leven van patiënten die lijden aan chronische aandoeningen die met ontstekingsverschijnselen gepaard gaan, verbeteren.  

Boswellia opname: Uit onderzoek blijkt dat de opname in het lichaam van de werkzame bestanddelen van Boswellia Serrata veel beter is als het tegelijkertijd met oliën en vetten wordt ingenomen. De proefpersonen gebruikten boswellia capsules op een lege maag en na een vetrijke maaltijd. Op verschillende tijdstippen tot 60 uur na inname werden de concentraties van de Boswelliazuren in het bloed gemeten. Het bleek dat de opname na de vetrijke maaltijd enkele malen beter was dan bij gebruik op een lege maag.


     

7.     Vitamine D3.

Recente studies wijzen erop dat vitamine D3 een bijzondere werkzaamheid kan hebben bij chronische pijn. Bij patiënten met chronische pijnen wordt ook in het algemeen een laag gehalte van vitamine D3 in het bloed gevonden.  Daarom is het geven van wat extra vitamine D3 bij chronische pijn een goede zaak.


     

8.    Magnesium.  

Magnesium is een essentieel element voor de mens: het neemt deel aan meer dan 300 enzymatische reacties in het lichaam en is dus noodzakelijk voor een groot aantal belangrijke functies. Magnesium is van groot belang voor de prikkeloverdracht in de cellen, de stabilisering van de celmembranen en de aanmaak van energie (ATP). Het is kortom een zeer belangrijke factor voor de energievoorziening. Magnesium heeft eigenlijk geen pijnstillende, maar vooral kramp opheffende eigenschappen. Daar er bij myofasciale triggerpoints sprake is van verkramping van spiervezels en een energie tekort, is het begrijpelijk dat magnesium gunstig kan werken bij het myofasciaal pijnsyndroom.


In de "Gecombineerde pijnbehandeling" wordt de Dry needling / Wet needling (Triggerpoint injecties) gecombineerd met High Intensity Laser Therapie, Shockwave therapie, Medische acupunctuur en Microstroomtherapie om het uiteindelijke resultaat zo groot mogelijk te maken.


S. van der Veen, arts - Gravenmaat 17 - 9302 GA Roden

Tel: 0505014666

E-mail: drsvanderveen@home.nl